Mateřská škola Dambořice


Vítejte na webových stránkách 

Mateřské školy v Dambořicích.


ROZHODNUTÍ

o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025

 

Zveřejněním seznamu s registračními čísly se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená.

 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání si můžete vyzvednout v mateřské škole po zveřejnění seznamu 

s registračními čísly (v době od 10.00 do 12.30 h., od 15.00 do 16.15 hodin nebo po domluvě).

 

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání se oznamuje zákonnému zástupci doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou (v případě, že navštěvujete MŠ, můžete si vyzvednout osobně).Facebookové stránky naleznete zde:

Připomínáme, že vstup je potvrzen pouze rodičům dětí MŠ Dambořice. Děkujeme za pochopení!